" > Iarratais don scoilbhliain 2017-2018/ Application for 2017-2018 – Scoil Chaitriona

Iarratais don scoilbhliain 2017-2018/ Application for 2017-2018

Summary of application process for September 2017

Wednesday October 5th
Open Night. Application forms are handed out at the Open Night and are available from the office from 6th October. Applications will be accepted from Thursday 6th October

Link to applications forms- Application Form

Friday 21st October

Deadline for Applications . 

Wednesday 9th November

School will have notified you by this date about the application. 

 Wednesday  23rd November 

Deadline to accept  (in writing) a place in the school

Scoil Chaitríona: Iarratais  Meán Fómhair 2017

 Conas áit a fháil sa scoil

Dé Céadaoin 5/10/16
Oíche Oscailte. Foirm iarratais ar fáil ag an gcruinniú agus ón oifig ó 6ú Dheireadh Fómhair.

Nasc chuig foirm iarratas – Application Form

Dé hAoine 21/10/16

Sprioc dáta d’iarratais.

Dé Céadaoin 9/11/16

Beidh an scoil tar éis a chur in iúl do iarrthóirí go bhfuil áit faighte acu.
Dé Céadaoin 23/11/16

 Spriocdháta chun glacadh (i scríbhinn)  le háit sa scoil