Carmel de Grae
Príomhoide

Eoin Mac Gearailt
Príomhoide Tanáisteach

An líon múinteoirí: 31 (2015-2016)

Helen de Buitléir
Rúnaí na Scoile

Máire Sailingéir
Sparánaí na Scoile

Líon na foirne foghabhálaí: 6