Ráiteas Misin Scoil Chaitríona Bealtaine 2015 .

Is pobal Doiminiceach í Scoil Chaitríona a léiríonn barrshamhlacha agus luachanna Doiminiceacha agus sprid Chairt Iontaobhas Le Chéile.

Cuireann Scoil Chaitríona oideachas ar fáil trí mheán na Gaeilge

Is iad seo príomhaidhmeanna na scoile:

  • Dílseacht a chothú don Ghaeilge agus don Chultúr Gaelach
  • Forbairt iomlán na ndaltaí a chur chun cinn

Déantar na daltaí a mhealladh agus a spreagadh chun barr feabhais a bhaint amach i gcúrsaí léinn, go sóisialta, go pearsanta, go spioradálta agus go cruthaitheach.

Leagtar béim ar fhoghlaim sa seomra ranga agus ar imeachtaí seach-churaclam agus comh-churaclam.

Oibrímid le chéile ar leas gach duine i spiorad na Críostaíochta agus na Fírinne.