" > Open Night 2019 – Scoil Chaitriona

Open Night 2019

By September 11, 2019Uncategorized

Oíche Oscailte Scoil Chaitriona 2019/Open Night 2019

Beidh Oíche oscailte ar siúl i Scoil Chaitriona ar an Déardaoin 3ú Deireadh Fómhair ag 7.00 i .n. Beidh deis féachaint timpeall na scoile, labhairt le múinteoirí agus daltaí idir 7 agus 8 i.n.. Beidh caint ón bPriomhoide agus an Príomhoide Tanáisteach ag 8.00-8.30 i.n. Fáilte roimh daltaí sa bhunscoil i Rang 5 nó Rang 6. Glacfar le foirmeacha iarratais, i gcomhair Mheán Fómhair 2020 amháin, ón Aoine 4ú Deireadh Fómhair. Beidh an fhoirm ar fáil ar an suíomh scoile go luath.

Scoil Chaitríona will hold an Open Night on Thursday 3rd October from 7 pm. There will be an opportunity to look around the school and meet students and teachers. There will be a talk from 8 p.m. to 8.30 p.m. from the Principal and Deputy Principal. Students in 5th and 6th class in primary school are welcomed.. Application forms for 2020 only, will be accepted from Friday 4th October. Application forms will be available on the school website shortly.