Ar son na scoile, ba mhaith liom mo bhuíochas a ghabháil le chuile duine as an gcabhair agus tacaíocht a tugadh don scoil le 6 seachtaine anuas maidir le Metrolink.  Bhí pobal na scoile ar fheabhas. Buíochas mór le Coiste nadTuismitheoirí a chabhraigh leis an bhfeachtas agus as an gcabhair ag ullmhú na haighneachta scoile do bhonneagear Iompair Éireann. Buíochas le Bord Bainistíochta na scoile as a gcbhair agus comhairle. Buíochas le foireann na scoile as a gcabhair agus tacaíocht. Agus cinne buíochas le daltaí na scoile a scríobh litreacha agus a ghlac páirt i léirsiú ar pháirc Na Fianna. Buíochas ó chroí le hiar-scoláirí agus cairde na scoile as an spreagadh agus cabhair. Ár mbuíochas lenar n-Iontaobhaithe, Le Chéile a thug treoir agus cabhair dúinn go hairithe Priomhfheidmeannach Eilis Humphries.

Ba mhaith liom buíochas speisialta a ghabháil le Máistir Mac Gearailt, Príomhoide Tánaisteach, a rinne an t-uafás oibre i rith laethanta soiare na Cásca agus ina dhiaidh sin nuair nach raibh mé féin ar fáil.

Fuaireamar an-tacaíocht ó phobal na Gaeilge. Go háirithe na bunscoileanna áitiúla agus Gaeloideachas. Go raibh maith agaibh go léir.

Ba mhaith liom aitheantas a thabhairt don chabhair agus chomhoibriú ónár gcomharsáin sa phobal – Na Fianna, Scoil Mobhí,  Tír na nÓg agus Home Farm. Ba iarracht phobail do-chreidthe a bhí ann.

Buíochas le Comhchoiste um Iompair,  as gcuireadh a thabhairt dúinn labhairt leo sa Dáil agus as teacht ar cuairt chuig an scoil. Fuaireamar an-tacaíocht ónár TDanna agus Comhairleoirí áitiúla agus buíochas leo siúd.

Seoladh breis is 1000 litir agus ríomhphost ó mhuintir Scoil Chaitríona chuig BIE. Caithfear bheith foighneach anois agus muiníneach sa phróiseas comhairliúcháin. Tá súil againn go mbeidh BIE ag éisteacht linn agus go n-athrófar na pleananna.

Seo nasc chuig an aighneacht scoile  Scoil Chaitríona- Aighneacht Deireannach

Míle buiochas arís.

Carmel de Grae

Príomhoide

Ní neart le cur le chéile.