Déanann gach dalta na hábhair seo a leanas go leibhéal na hArdteistiméireachta:

Gaeilge
Béarla
Matamaitic
Fraincís NÓ Gearmáinis

Déanann siad 3 ábhar roghnach as an liosta seo:
Tíreolas
Stair
Gnó
Cúntasaíocht
Fisic
Ceimic
Bitheolas
Ceol
Ealaín
Eacnamaíocht Bhaile

Chomh maith le sin bíonn ranganna sna hábhair seo a leanas:
Teagasc Creidimh
Corp Oideachais
Comhairleoireacht

Tá breis eolais ar na hábhair ar fáil ó An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta (CNCM)
http://www.ncca.ie/ga