Déanann gach dalta na hábhair seo a leanas don Teastas Sóisearach

Gaeilge
Béarla
Matamaitic
Fraincís NÓ Gearmáinis
Stair
Tíreolas
Oideachas Saoránach, Sóisialta agus Polaitiúil (OSSP)

Déanann siad staidéar ar 3 ábhair as na hábhair roghnacha seo a leanas:
Eolaíocht
Staidéar Gnó
Teicneolaíocht
Ealaín
Eacnamaíocht Baile
Ceol
Chomh maith le sin déanann gach dalta na hábhair seo a leanas:

Teagasc Creidimh
Corp Oideachais
Oideachas Sóisialta, Pearsanta agus Sláinte (OSPS).
Breis eolas ar fáil ar gach ábhar ó:

An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta (CNCM)
http://www.ncca.ie/ga