Díospóireachtaí Comórtas Uí Chadhain eagraithe ag Gael Linn

Glacann Scoil Chaitríona páirt i ndíospóireachtaí eagraithe ag Gael Linn gach bliain ag leibhéal sóisear agus sinsear. Shroich an fhoireann sinsear an babhta cheannais i 2009, 2010 agus 2012. Cé nach raibh an bua acu tá siad ag éirí níos gaire an t-am ar fad. Bíonn an fhoireann eagraithe ag Iníon Ní Lonagáin agus Iníon Ní Chléirigh.
Ghlac an fhoireann díospóireachta páirt i gCraobh na hÉireann i gcomórtas Uí Chadhain ar an gCéadaoin 25/1/12 . i gColáiste na Trionóide. Foireann – Seosamh Ó Riain, Caoimhín Ó Duibhir agus Seona Ni Nualláin, Megan Ní Bhroin. Cé nár bhuaigh siad, rinne siad oráidí den scoth. Buíochas lena mhúinteoirí Iníon Ní Lonagáin agus Iníon Ní Chléirigh.
3156938

Díospóireachtaí Fraincise
7276984

Glacann an Scoil páirt gach bliain i ndíospóireachtaí eagraithe ag an Alliance Francaise.  Ghlac daltai bhliain 6 páirt i ndíospóireacht ar son na scoile san Alliance Francaise ar an nDéardaoin 13/10/11. Cé nach raibh an bua acu d’éirigh go h-an mhaith leo. Ainmníodh Eoin Ó Cribín mar chainteoir is fearr- comhghairdeas leis agus leis an bhfoireann. Iníon Ní Chuilinn agus Iníon Ni Cheallacháin a d’eagraigh iad.

Díospóireachtaí Gearmáinise

Glacann an Scoil páirt gach bliain i ndíospóireachtaí eagraithe ag an Institiúd Goethe