Malartú

Glacann daltaí sa 4ú bhliain páirt i malartú Fraincíse nó Gearmáinise le scoileanna i mBergerac san Fhrainc nó Wiesbaden san Ghearmáin. Tagann daltaí ó Bergerac nó Wiesbaden ar cuairt chuig tithe dhaltaí Scoil Chaitríona timpeall Deireadh Fomhair. Eagraítear imeachtaí éagsúla dóibh ionas gur feidir leis na daltaí dul i dtaithí ar an gcultúr Gaelach agus ár gcóras oideachais. Tar éis na Nollag caitheann daltaí Scoil Chaitríona seachtain san Fhrainc nó sa Ghearmáin agus bíonn clár ar leith eagraithe dóibh ann. I 2011-2012 beidh an malartú ar siúl i Wiesbaden.

Éiríonn go han-mhaith leis an gclár seo agus tá sé ar siúl le fada sa scoil. Cabhraíonn sé le feabhas ar scileanna teanga agus tugann sé taithí do na daltaí ar chultúr eile.

Turasanna

Ó am go céile eagraítear turasanna thar lear m.s. go dtí An Róimh, Páras, Prág, Vín, Cracow, Manchain. Tugtar seans do na daltaí áiteanna stairiúla a fheiceáil.

Turasanna le deanaí

2012 Bliain 4 Manchain /Léarpholl

2008 Bliain 3 Cracow

Chonaic na daltaí an Seanchathair, Auschwitz, mianach salainn..

2000631_orig 2451450_orig 9094639_orig