Ainm (Riachtanach)

Ríomhphost (Riachtanach)

Ábhar

Teachtaireacht

Má tá tuilleadh eolais ag teastáil , is féidir libh dul i dteagmháil linn.

Teileafón: 01-8370762
Facs: 01-8370761
Ríomhphost: oifig@scoilchaitriona.ie
Seoladh: Bóthar Mobhí, Glasnaíon, Baile Átha Cliath 9

Uaireanta Oscailte:

8.45a.m – 3.33p.m (Luan, Máirt, Déardaoin )

8.45a.m.-2.53 pm (Aoine)
8.45a.m – 1.03p.m (Céadaoin)

Bíonn foirgneamh na scoile ar oscailt ó 8.00 r.n. Tosaíonn maoirseacht fhoirmiúil ar 8.35 a.m. agus críochnaíonn sí ar 3.33 i.n.

Seans go ndéanfar mionathruithe ar na hamanna sin.

Ní ghlacann an Bord Bainistíochta le haon fhreagracht as daltaí a bhíonn ar áitreabh na scoile lasmuigh de na hamanna oifigiúla seo ach amháin i gcás comhaontaithe leis an mBord roimh ré ina leith sin