Is grúpa ceannródaithe í an Chomhairle a bhfuil sé mar phríomh-aidhm aici deá-spiorad scoile a chothú do leas agus fás na scoile i gcoitinne.
Toghtar seisear dalta as Bliain 5 agus seisear as Bliain 4 ag daltaí na mblianta sin i mí Bealtaine agus feidhmíonn siad don bhliain. Eagraíonn siad imeachtaí spraoiúla don scoil chun airgead a bhailiú do charthannachtaí agus chun cabhrú le spiorad na scoile. Tugann siad aire ar leith do Bhliain 1 ag tús na scoilbhliana le scéim Chairdis agus bíonn siad i láthair ar ócáidí i rith na bliana, ceiliúrtha agus oícheanta eolais

Éisteacht

Tugann an chomhairle cluas le héisteacht le tuairimí, moltaí agus gearáin na scoláirí.

Guth

Is feidir leis an gComhairle tuairimí, moltaí agus gearáin na ndaltaí a chur in iúl.

Eolas

Coimeádann an Chomhairle scoláiri uile na scoile ar an eolas faoi chúrsaí scoile a bhaineann leo go díreach.

Fiosrú

Fiosraíonn an Chomhairle tuairimí, smaointí, cinní agus ábhair eile atá mar chúis buartha do scoláirí.

Comhoibriú

Bíonn an chomhairle i dteangmháil agus ag comhoibriú le húdarás na scoile, leis an bhfoireann agus leis na tuismitheoirí sa mhéid a bhaineann le leas na scoláirí.

Ceangail

Bunaíonn an Chomhairle ceangal le scoileanna eile agus a gcomhairlí

Cabhair

Cabhraíonn an Chomhaile le reachtáil na scoile trí pháirt a ghlacadh i bpleanáil polasaí scoile.