What's New at Scoil Chaitriona / View All Posts

Application forms for 2019-2020

| Bliain 1, Board of Management, Students, Uncategorized | No Comments

Procedures for admission of students into First Year 2019 An Open Night will be held on 3rd October, 2018 Application forms will be available on that night. Application forms can…

Open Night

| Applications, Coiste na dTuismitheoirí, Events, Students, Uncategorized | No Comments

Open Night Scoil Chaitríona 2018 Wednesday 3rd October 7- 8.30 p.m. 7.00- 8.00 pm.               Tour of school. Students and teachers available to answer questions 8.00-8.30…

Way2Pay- new payments system

| Uncategorized | No Comments

Scoil Chaitríona will move from Easypayments to a new payments system Way2Pay. Parents/Guardians will receive a text and leaflet this week with information about how to use this.  Míle buíochas

Staff Resources

Student Resources

Parents Committee

Past Pupil Union

Facebook
Scoil Chaitríona
Scoil Chaitríona10 ago
Gnáth Nós iontrála do dhaltaí na céad bliana 2019

+ Is féidir foirmeacha iarratais a fháil trí chuairt a thabhairt ar Oifig na Scoile nó trí ghlaoch teileafóin a dhéanamh ar oifig na Scoile

+Glacfar le hiarratais idir 4ú Deireadh Fómhair agus 19ú Deireadh Fómhair 2018. Ní ghlacfar le foirmeacha iarratais roimh an oíche oscailte.

+Cuirfear in iúl i scríbhinn do thuismitheoirí/chaomhnóirí má tá áit le tairiscint dá bpáiste, nó muna mbeidh áit le tairiscint dá bpáiste roimh 9ú Samhain 2018

+Caithfear tuismitheoirí/caomhnóirí a chur in iúl i scríbhinn má tá siad sásta glacadh le háit roimh nó ar an23ú Samhain 2018.

Breis eolais ar fáil agus chun an fhoirm iarratais a íoslódáil
http://scoilchaitriona.ie/foirmeacha-iarratais-do-bhliain-1-2019-2020/?lang=ga
Scoil Chaitríona
Scoil Chaitríona12 ago
Procedures for admission of students into First Year 2019

+Application forms can also be obtained from the school office or by phoning the school office.
+Applications will be accepted between 4th and 19th October, 2018.
+ Parents/guardians will be informed before 9th November 2018 if their child is being offered a place or not.
+Parents/guardians must inform the school in writing if they are accepting the place before 23rd November, 2018.

For more information and to download the application form go to

http://scoilchaitriona.ie/application-forms-for-2019-2020/
Scoil Chaitríona
Scoil Chaitríona5 days ago
Comhghairdeas le Bobbi Mac an Tuile, bliain 2, buaiteoir ar sin na hÉireann vs an Ghearmáin i mbabhta dornálaíochta sa Staid Náisiúnta
Congratulations to Bobbi Mac an Tuile, bliain 2, who defeated the German champion while boxing for Ireland in the National stadium tonight
Scoil Chaitríona
Scoil Chaitríona added 5 new photos.5 days ago
Chuireamar fáilte roimh daltaí Rang 6 ó na bunscoileanna lán Ghaeilge ar an gCéadaoin i gcóir Blitz peile. Bhí lá den scoth againn. Fáilte roimh na múinteoirí agus daltaí ó Scoil Mobhí, Scoil an tSeachtar Laoch, Gaelscoil Bhaile Munna Scoil Oilibhéir, Gaelscoil Uí Earcáin, Gaelscoil Cholmcille agus Gaelscoil Bharra. Tháinig réalt camógaíocht BAC Caoimhe Ní Mhaolagáin chun an bronnadh a dhéanamh. Míle buíochas leis na múinteoií agus daltaí ó Scoil Chaitriona, a d'ullmhaigh an lá. Bhí breis is 200 páistí ann Le Chéile trí Gaeilge!
We welcomed the 6th class students from the local all Irish primary schools for our annual football blitz. It was a fantastic day. We welcomed students and teachers from Scoil Mobhí, Scoil an tSeachtar Laoch, Gaelscoil Bhaile Munna, Scoil Oilibhéir, Gaelscoil Uí Earcáin, Gaelscoil Cholmcille agus Gaelscoil Bharra. Dublin Junior camogie star, Caoimhe Ní Mhaolagáin made the presentations . Many thanks to their teachers for their help. Thanks to the teachers and students from Scoil Chaitríona who organised such a great occasion for over 200 Irish speaking children of North Dublin. Gaeloideachas Gael Linn An Foras Pátrúnachta
Scoil Chaitríona
Scoil Chaitríona shared We Are Dublin GAA's post.1 week ago
Scoil Chaitríona
Scoil Chaitríona2 weeks ago
Oíche Oscailte Scoil Chaitríona 2018
Dé Céadaoin 3ú Deireadh Fómhair 7.00-8.30

7.00- 8.00 pm. Turas timpeall na scoile. Daltaí agus múinteoirí ar fáil chun ceisteanna a fhreagairt

8.00-8.30 p.m
Caint ó Phríomhoide agus príomhoide tánaisteach

Scoil Lán Ghaeilge
Tumoideachas i dtimpeallacht Gaeilge
Aidhmeanna

Dílseacht a chothú don Ghaeilge agus don Chultúr Gaelach
Forbairt iomlán na ndaltaí a chur chun cin
Ag ceiliúradh 90 Bliain 1928-2018
Twitter
6 ago
Information on applying for a place in Scoil Chaitríona for First Year 2019-2020 and application forms available here https://t.co/qkbUybv3YM #scoilchaitriona #applications #firstyear #2019-2020 #Gaeilge
7 ago
Eolas faoi conas iarratas a dhéanamh do bhliain 1 2019-2020 agus foirmeacha iarratais anseo https://t.co/m5J8Wu97El #scoilchaitriona #bliain1 #iarratais #2019-2020
1 week ago
@JamieOTuama @GaelLinn Go n-éirí leat agus go raibh míle maith agat as an gcabhair i gcónaí.
2 weeks ago
Open Night Scoil Chaitríona 2018
Wednesday 3rd October 7- 8.30 p.m. All Irish school. Immersion education in an Irish language environment. Celebrating 90 years 1928-2018 #opennight #scoilchaitriona #Gaeilge #oideachas https://t.co/IzXBB50Zd5
S_Chaitriona photo
2 weeks ago
Oíche Oscailte Scoil Chaitríona 2018. Dé Céadaoin 3ú Deireadh Fómhair 7.00-8.30. Scoil Lán Ghaeilge Tumoideachas i dtimpeallacht Gaeilge
Ag ceiliúradh 90 Bliain 1928-2018 #oícheoscailte #scoilchaitríona #Gaeilge #tumoideachas https://t.co/q7PV5m5Hp5
S_Chaitriona photo
Upcoming Events
There are no upcoming events at this time.

Scoil Chaitríona is a member of the Le Chéile schools Trust

Find Out More